Imprimer

Règlement Albanais Regullorja

Regullorja

Ekipi i Shtëpis Mjeksore ju dëshiron mirseardhje.
Na jemi të mirkuptimtë për nevojat dhe vështirsit e juaja të shëndetit.  

Megjithatë, sikur çdo instuticion që duhet të drejtohet mir, na kërkojmë prej jush që të respektoni minimalen e direktivave dhe të angazhoheni të respektoni regulloren e shënuar më poshtë.
Me regjistrimin e juaj në Shtëpin Shëndetsore Aquarelle, ja se çka duhet ditur :
-    Ju angazhoheni me e respektuar regollsin e mutuelle it.
-    Shtëpija Medikale siguron shërbimet medikale gjenerale, shërbime  infermiere dhe fizioterapeute.                                                                                                                                        Të gjithë shërbimet e këti lloji të bëra dikundë tjetër, pagesa e atyre shërbimeve nuk miret për sipër as prej mutuelle-it dhe as prej Shtëpis Shëndetsore.
Rastet në përjashtim :

  • Shkuarja në urgjencë (pasi jeni vizituar te doktori i juaj gjeneralist).
  • Kontrollimi nga një mjek tjetër jasht zonës për gjat pushimeve.
  • Autorizim me shkrim nga ana e jonë.
  • Thirja e një mjeku kujdestar gjat vikendit.

Vërejtje !! Mjekët Nutricinist, mjekut spoift, të akupunkturë … , rastet e tilla në shumën e rasteve bëhen nga mjekët gjeneralist. Që do të thote para se të bëni një intervenim të tillë së pari informoheni ju, për arsye se nuk meret para sysh pagesa.
-    Orari i punës i Shtëpis Shëndetsoreështë për çdo ditë prej të hënës dhe deri të premten prej orës 8h00 dhe deri 18h30. Një konsultim pa caktimin e takimit është të shtunën prej orës 9h00 e deri më 10h00. Jasht orarit të punës, një kujdestari gjat javës është e siguruar nga ana e Stëpis Shëndetsore. Mirpo për vikend thirnja mjekun kujdestar të lagjes suaj. Në këto raste ju duhet të paguani faturën e mjekut kujdestar ; Shtëpija e Shëndetit angazhohet t’jua paguaj harxhimet sikurse që e bën mutuelle-i .
-    Sa i përket konsultimeve, na ju kërkojmë :
•    Të meret një takim
•    Në rast anulimi të na lajmëroni sa më Pazrë
•    Të respektoni, orarin
•    Veç një takim mund të rezzervohet për një njeri.

-    Keni vëmendje për të lejmëruar çdo ndryshim siç janë  : adresa, telefoni, mutuelli dhe adres e – mail.
-    Nëse ju shpërnguleni jashtë zonës së intervenimit (Grâce-Hollogne, Jemeppe, Bierset, Montegnée). Juve do t’ju duhet të çregjistrheni nga kjo Shtëpi e Shëndetit.                    Për t’juar kujtuar se proçedura për të çregjistruar regjistrimin e juaj mer  minimum një muaj.  

-    Në Shtëpin e Shëndetit ka një ekip të përbërë prej disa mjakve, që don të thotë se ju nuk do të kontrolloheni nga i njejti terapeut çdo herë.                                                       Regullisht ndrimi i informatave në mes mjekve, dosjet medikale të pacientëvedhe mbledhjet që mbahen regullisht për çdo javë i mindësohet çdo kujt prej jush që tju pranojnë në kushtet më të mira.                                                                                          Për kërkesat e juaja ditore, çdo herë do të jetë e mundshme t’ju pranojë një mjek i ekipit medikal. Nëse kërkesa e juaj për një takim për vizit medikale bëhet me kohë athere ju mund të rezervoni edhe mjekun që dëshironi.

-    Sa i përket vizitave në shtëpi:  

•    Vizitat medikalenë shtëpi jan të rezervuara përata  pacientë që për arsye medikale janë në pamundësi të çvendosen për shembull : (mos kesh vetur dhe të banosh larg Shtëpis Shëndetsore nuk është një arsye e mjaftushme) .  
•    Në bazë të mundësive, ju falemenderojmë të na paraqiteni para 10h00  orëve.

-    Sa I përket kërkesës së reçetave (receptive) nëpër mes telefonit :
Një mënyrë për renovimin e reçetave mjeksore për tretmane të sëmundjeve kronike është në dispozicionin e juaj recepcion (sekretaresha e pritjes). Në këtë mënyr ju nuk keni nevojë që të caktoni një takim mjeksor vetëm për një reçet mjeksore.                                                                      Kjo reçet në dispozicionin e juaj do të jetë di tën e nesërme.                                                              Megjithatë, mjeku ka të drejtë t’jua refuzojë përshkrimin e reçetës dhe të kërkojë prej jush që të prezentoheni tek ai në visit. Këtë reagim mjeku e bënë me qëllim që të sigurojë një ndjekje mjeksore të nivelit të lartë të gjendjes tuaj të shëndetit dhe të përsëris përshkrimin e reçetës.